Mätäsvaaran louhos

Louhosareenalle opastava kyltti maantien varressa.
Lipunmyyntikoju ja louhoksen historiasta kertova kyltti.
Kyltti lähempää.
Alueelle mentäessä vastassa oli rautainen portti, jossa oli tämä paperi.
Teatterin ja musiikkiesitysten tarpeita varten rakennettu puinen rakennus louhosalueella. Tähän rakennukseen tuli sähköt.
Portti louhosalueen sisäpuolelta kuvattuna.
Kallioseinämiä ja louhoksen pohjalle sadevedestä kertynyt pieni lampi. Urheilusukeltajat käyttävät tätä lampea sukelluksissaan.
Katsomon penkkirivejä.
Esityksiä varten rakennettu puurakennelma.
Näkymä rakennelman yläkerrasta.
Avolouhokselta oli pääsy myös lyhyeen kaivostunnelin pätkään, jossa pääsi kokeilemaan kaivostunnelissa olemista. Kuvakulma louhosareenan puoleiselle sisäänkäynnille päin.
Ja sama kuvakulma salaman kanssa.
Yhteen tunnelin katossa olleeseen porausreikään oli työnnetty puukeppi.
Tunnelin sisätiloja.
Tunnelin toinen suuaukko johti lampeen.
Taidekuva suuaukosta.
Tunnelin lampeen päättyvä pää rannalta kuvattuna.
Näkymä louhoksen reunalta alaspäin. Katsomon kohdalle on rakennettu portaat jotta sinne tuleminen olisi helpompaa.
Läheisestä metsiköstä löytyi aidattu ilmeisesti kaivoksen entinen ilmanottoaukko.
Lähempi kuva kuilusta.
Takaisin paikkakuntasivulle