Rautavaara

Rautavaara on pieni, vajaan parintuhannen asukkaan kylä Pohjois-Savossa. Rautavaara erosi Nilsiästä itsenäiseksi kunnaksi vuonna 1874. Rautavaaran alueella on ollut 1600-luvulta lähtien järvimalmin nostoa ja sen jalostamista raudaksi sekä hiilenpolttoa. Malminnosto jatkui aina vuoteen 1910 asti, ja malminnostohistoria on vaikuttanut myös kunnan nimeen. 1800-luvun lopulta lähtien Rautavaaran alueen suuria metsävaroja alettiin hyödyntää metsäteollisuuden tarpeisiin. Tämä näkyi laajoina hakkuina aina 1900-luvun loppupuolelle asti. Myös maanviljely ja karjankasvatus ovat olleet elinkeinoina jonkin verran, tosin kumpikaan näistä ei ole ollut erityisen tuottoisaa Rautavaaran seudulla. Elämä oli niukkaa, mutta toimeen kuitenkin tultiin. Sota-aikana Rautavaaraa pommitettiin jonkin verran, vaikka kunta ei ollut sodankäynnin kannalta erityisen merkittävä. Puhelinlinja Rautavaaralle rakennettiin jo ennen sotia ja sähkö alkoi yleistyä 1950-luvulla.
Ennen 1900-luvun loppupuolta Rautavaaran alueen työpaikat koostuivat pitkälti metsätalouteen liittyvistä ammateista. Eniten asukkaita, noin 5500, kunnassa oli vuonna 1960 ja sen jälkeen Rautavaaran väestökehitys on ollut laskeva. Nykyisin Rautavaaralle tuovat eloa varsinkin kesäaikaan mökkiläiset. Rautavaaralla on myös Kuopion ilmailuyhdistyksen harrasteilmailun käytössä oleva lentokenttä. Lentokenttä oli jatkosodan alussa Lentolaivue 16:n 2. lentueen tukikohtana. Kenttää alettiin kunnostaa harrasteilmailun käyttöön vuonna 1965, ja lentotoiminta käynnistyi uudelleen seuraavana vuonna. Rautavaaran lentokentän alueella on järjestetty Jukolan viesti vuonna 1996. Rautavaaralla toimii myös aktiivinen nuorisosirkus ja kunnassa sijaitsee maailman pisin luonnonkelkkaränni, Kipari.
Kajaanin kaupunkieksploraatio on käynyt Rautavaaralla useita kertoja. Suurin osa kuvista on kuitenkin otettu vuonna 2008 ja sen jälkeen. Aiempina vuosina kuvia ei ole tullut otettua kovin paljoa, mutta vanhempiakin kuvia on mukana muutama kappale.
Kuvat 2006-2008
Rautavaaran lentokenttä
Kuvat maaliskuu 2011
Video: Rautavaaran keskustaa heinäkuussa 2006 (Youtube)
Lisätietoa / lähteet:
Rautavaaran kunnan kotisivut
Wikipedia: Rautavaara
Rautavaara Facebookissa
Takaisin paikkakuntalistaukseen