Suvantolan massapuulaituri

Tämä Suvantolan kaupunginosan rannassa sijaitseva massapuulaituri juontaa juurensa siihen aikaan, kun Kajaani Oy säilytti sellun valmistukseen tarvittavia tukkipuita Suvantolassa. Tuohon aikaan puita oli laajalla alueella useissa pinoissa, joista niitä sitten tarpeen mukaan siirrettiin Kajaanijoen toiselle puolelle sellutehtaan tarpeisiin. Puiden tärkein siirtokeino Suvantolan raakapuuvarastoon oli uittaminen. Joen toisella puolella sijainneelle tehtaalle puut siirrettiin ilmarataa pitkin. Massapuuvaraston alueella oli käytössä erityinen palontorjuntajärjestelmä, jonka jäljiltä vielä pystyssä oleva Suvantolan pumppaamo löytyy myös sivuiltamme. Massapuulaiturin tarkka rakentamisajankohta ei ole tiedossa, mutta se voisi aivan hyvin olla 1910- tai 1920-luku. Käyttö lienee loppunut 1960- tai 1970-luvulla.
Vastalöytynyt massapuulaituri ympäristöineen sekä puuston taakse pian laskeva aurinko.
Betoninen rakenne lähempää.
Laiturin alkupäässä oli veden päälle ulottuva uloke.
Ulokkeessa kiinni olleita kiinnitysrenkaita.
Luultavasti laivan kiinnittymiseen tarkoitettuja renkaita.
Näkymä laiturin alkupään kohdalta Kajaaninjoen toiselle puolelle, Tihisenniemen teollisuusalueelle päin.
Osittain jo sammalen peittämää massapuulaituria sekä siinä kiinni ollut kisko, joka tosin oli tässä kohdassa poikki useammastakin kohdasta.
Lähikuva yhdestä kiskon kiinnityskohdasta, pultit ovat vielä tukevasti paikallaan. Paikalla on todennäköisesti käytön aikoina ollut toinenkin kisko, jotta rannan läheisyydessä mahdollisesti ollut kiskoilla kulkeva nosturi tai jokin muu työkone on voinut liikkua. Yksinäinen kisko kun ei yksinään vaikuta kovin käyttökelpoiselta.
Vihdoin saavutettiin laiturin loppupää. Koko matkaa alkupäästä loppuun ei kuitenkaan voinut kävellä betonista laituria pitkin, sillä se oli monin paikoin pahasti pusikoitunut.
Betonin päällä kasvanutta sammalta lähikuvassa.
Vertailun vuoksi tuli otettua myös laiturin loppupäästä kuva Tihisenniemen suunnalle päin.
Takaisin kohdelistaukseen