Vanhoja valokuvia

Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön tehtaat Tihisenniemessä vuonna 1932. Nykyään umpeen rehevöitynyt Peuranpäänlahti näkyy kuvan vasemmassa laidassa keskellä, sellu- ja paperitehtaiden vieressä. Huomaa paljon nykyistä laajempi Makkolan asuinalue etualalla. Saha oli tähän aikaan hyvin pieni nykyiseen verrattuna. Nykyisen sahan paikalla sellutehtaan oikealla puolella on ilmeisesti puupinoja tai jotain muita pienempiä rakennelmia ja saha lyhyen piippunsa kanssa näkyy niiden takana rannalla.
Osa paperikone ykkösestä 1920- tai 30-luvulla.
Kajaanin sahan sahauskoneistoa pari vuotta sahan käynnistämisen jälkeen.
Kajaanin sellutehtaan rakentamista varten tuotiin hiekkaa Oulujärvellä olevasta Ärjän saaresta. Tässä epäselvässä kuvassa höyrylaiva vetää hiekkaa sisältävää proomua perässään. Kajaanin Puutavara Osakeyhtiön alkuaikoina Ärjän saareen liittyi paljon erilaisia tarinoita ihmisten keskuudessa. Ihmiset jopa pelkäsivät saarta myytteineen. Hiekan rahtaamisen alettua nämä uskomukset kuitenkin poistuivat ja saaresta tuli myöhemmin suosittu yhtiöläisten lomanviettopaikka.
Sulfiittisellutehtaan sisätiloja alkuvuosina.
Tihisenniemen alueella, nykyisen Pk4:n rakennuksen paikalla ollut klooritehtaan eli Kruununtehtaan rakennus alkuperäisessä käytössään. Katolla näkyvät tuutit ovat suodattimia, joiden piti estää kloorin valmistuksessa syntyneiden myrkyllisten kaasujen pääsy ympäristöön. Suodattimien teho oli kuitenkin varsin heikko.
Makkolan aluetta ennen sotia. Huomaa etualalla oleva rautatie tyhjine vaunuineen sekä horisontissa näkyvä tuolloin uusi palolaitoksen torni jota käytettiin paloletkujen kuivatukseen.
Tihisenniemen tehtaat 1920- tai 30-luvulla. Maisemaa hallitsevat sellutehtaan korkeat rakennukset.
Takaisin paikkasivulle