Koivukosken voimalaitos

Koivukosken vesivoimalaitos rakennettiin Kajaanijokeen vuonna 1943 silloisen Kajaani Oy:n toimesta. Samalla vuonna 1917 valmistunutta Ämmäkosken vesivoimalaa uudistettiin. Koivukosken voimalaitoksen on suunnitellut Eino Pitkänen. Voimalan sähköntuotannosta vastaavat kaksi pystyasennossa olevaa Tampellan valmistamaa Kaplan-tyyppistä turbiinia, joiden yhteisteho on 6,5MW. Voimalaitoksen kaupungin puoleinen koneisto kunnostetaan kesäkuun 2008 ja marraskuun 2010 välisenä aikana. Myös voimalaitoksen rakennusta ja patorakennelmia kunnostetaan ulkopinnoiltaan. Väriksi haetaan alkuperäistä, vaaleahkoa väriä. Kunnostukselle onkin tarvetta, sillä voimalan toinen koneisto on ollut poissa käytöstä öljyvuodon vuoksi vuodesta 2006. Myös rakennuksen ulkoasu on päässyt rapistumaan.
Me olemme käyneet kuvaamassa Koivukosken voimalaa yhden kerran kesäkuussa 2007. Silloin voimalan ympäristössä oli rauhallista. Pihassa oli jonkun skootteri mutta muuta eloa ei näkynyt. Tähän aikaan voimalaitos oli ränsistyneen näköinen varsinkin joen yli vievän sillan puolelta. Maali oli rapistunut monesta kohtaa. Kesän 2009 aikana tätä ja vanhempaa Ämmäkosken voimalaa on tarkoitus käydä kuvaamassa uudemman kerran.
Voimalaitos kaupungin puolelta nähtynä.
Näkymä samasta kohdasta läheiseen leikkipuistoon päin. Taustalla voimalaitos ja vielä kauempana Kajaanijoen ylittävä uudempi silta.
Rakennus joen vierellä kulkevalta kävely/pyörätieltä kuvattuna. Vesi oli melko matalalla joessa, kivet näkyvät.
Koivukosken voimalaitokselta alkavan ja Tihisenniemen teollisuusalueelle päättyvän ilmeisesti 10kV:n voimalinjan pylväs. Tässä vaiheessa linjassa on vain yhden voimalan johdot, koska Ämmäkosken voimalaitoksen johdot tulevat mukaan vasta myöhemmin.
Lähempi kuva joesta ja voimalasta. Vasemmalla näkyy luukku, josta voimalaitoksen altaaseen padottua vettä voidaan juoksuttaa turbiinien ohi jos sitä on liikaa. Turbiineille johdetaan vesi voimalaitoksen alla olevia putkia pitkin.
Zoomattu kuva Kajaanin linnasta. Rannan ja linnan saarekkeen välillä oleva kevyenliikenteen silta oli kuvan ottohetkellä melko uusi, taustalla taitaa vielä näkyäkin työmaakoppi siltatyömaan jäljiltä.

Video: Koivukosken vesivoimalaitos Kajaanissa sisäpuolelta 26.7.2011 (Youtube)
Lisätietoa kohteesta:
Wikipedia: Koivukosken voimalaitos
Kainuun Sanomien artikkeli voimalaitoksen remontista
Takaisin paikkakuntasivulle